Prijava na KATIS

Ljubljana, 17. in 18. maj 2019 - "EU projekt, moj projekt"

Dvodnevno individualno usposabljanje »Le z drugimi smo« je potekalo v sklopu kampanje "EU projekt, moj projekt", 17. in 18. maja 2019 na ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana. Na usposabljanju smo izvajali dva seminarja: "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog" ter "Izzivi sodobne družbe in šola".

Program v Ljubljani

 

*Poleg usposabljanja je 17. maja 2019, med 11. in 12. uro, v Atriju ZRC potekala tudi Novinarska konferenca programa Le z drugimi smo.

 


Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški inštitut
  • zunanji izvajalci