Prijava na KATIS

Ljubljana, 5. in 6. april 2019

Dvodnevno nacionalno usposabljanje »Le z drugimi smo« je potekalo 5. in 6. aprila 2019 v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Izvajali smo štiri seminarje:
- Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
- Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
- Izzivi sodobne družbe in šola
- Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

Program v Ljubljani.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.