Prijava na KATIS

Ljubljana, ZRC SAZU, 15. in 16. november 2019

Dvodnevno nacionalno usposabljanje »Le z drugimi smo« bo potekalo 15. in 16. novembra 2019 v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Izvajali bomo tri seminarje:
- Medkulturni odnosi in integracija
- Izzivi sodobne družbe in šola
- Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

*Program je v pripravi.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.