Prijava na KATIS

Maribor, 1. in 2. februar 2019

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo« v Mariboru je potekalo 1. in 2. februarja 2019 na OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška 15, 2000 Maribor.

Program v Mariboru.

*Zaradi premajhnega števila prijav, na usposabljanju nismo izvajali seminarja Medkulturni odnosi in integracija.

Utrinke si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški inštitut
  • zunanji izvajalci

Soorganizatorji:

  • Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
  • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.