Prijava na KATIS

Murska Sobota, 16. in 17. november 2017

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo« je potekalo 16. in 17. novembra 2017, v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota.

Program v Murski Soboti.

Utrike si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

 

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški inštitut
  • zunanji izvajalci

Soorganizatorji:

  • Mestna občina Murska Sobota
  • Ljudska univerza Murska Sobota
  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.