Prijava na KATIS

Ljubljana, nacionalno usposabljanje, 3. in 4. november 2016

Dvodnevno nacionalno usposabljanje »Le z drugimi smo« je potekalo 3. in 4. novembra 2016 v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Program nacionalnega usposabljanja v Ljubljani

 

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

 

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški inštitut
  • zunanji izvajalci

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.