Prijava na KATIS

Nacionalno usposabljanje na daljavo, april in maj 2021

Nacionalno usposabljanje »Le z drugimi smo« za leto 2021 je potekalo v aprilu in maju. Izvedli smo vseh pet seminarjev, ki so potekali na daljavo, preko aplikacije Zoom:

9., 10., 16. in 17. april 2021: 
Medkulturni odnosi in integracija
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

7., 8., 14. in 15. maj 2021:
Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
Izzivi sodobne družbe

21., 22., 28. in 29. maj 2021:
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

 

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški inštitut
  • zunanji izvajalci

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.