Prijava na KATIS

Nova Gorica, 28. in 29. september 2017

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo«, je potekalo 28. in 29. septembra 2017 v prostorih Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska 1a, v Rožni Dolini, 5000 Nova Gorica.

*Razpisali smo pet seminarjev. Glede na število prijav nismo izvedli nobenega seminarja.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.