Prijava na KATIS

Novo mesto, 19. in 20. oktober 2017

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo«, je potekalo 19. in 20. oktobra 2017 v prostorih Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.

*Zaradi premajhnega števila prijavljenih se seminar "Medkulturni odnosi in integracija" ni izvajal.

 

Program v Novem mestu.

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.