Prijava na KATIS

OŠ 8 talcev Logatec, 26., 27. in 28. oktober 2017

Za učiteljski kolektiv OŠ 8 talcev Logatec smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 26., 27. in 28. oktobra 2017.

Program usposabljanja na OŠ 8 talcev Logatec.

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.