Prijava na KATIS

OŠ Anton Globočnik Postojna, 29. in 30. oktober 2018

Za konzorcijske partnerje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 29. in 30. oktobra 2018.

Program v Postojni

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.