Prijava na KATIS

OŠ Antona Globočnika Postojna, 28. in 29. oktober 2019

Vir: LZDS

Za konzorcijske partnerje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 28. in 29. oktobra 2019.

Program na OŠ A. Globočnika Postojna

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.