Prijava na KATIS

OŠ Antona Globočnika Postojna, 3., 6., 24. in 26. maj 2021 - izvedba na daljavo

Vir: LZDS

Za kolektiv OŠ Antona Globočnika Postojna smo izvedli seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je na daljavo (preko aplikacije ZOOM) potekal 12. in 21. aprila ter 4. in 11. maja 2021.

Program na OŠ Antona Globočnika

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.