Prijava na KATIS

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, 7. in 11. marec ter 27. avgust 2020

Za kolektiv OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 7. in 11. marca ter 27. avgusta 2020.

Program na OŠ Antona Žnideršiča

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.