Prijava na KATIS

OŠ Belokranjskega odreda Semič, 23. in 30. september 2020 (v živo) ter 4., 9. in 11. marec 2021 (na daljavo)

Za kolektiv Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je bil delno izveden 23. in 30. septembra 2020 v živo, 4., 9. in 11. marca 2021 pa bo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izveden še preostali del seminarja.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:
Program na OŠ Belokranjskega odreda Semič

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.