Prijava na KATIS

OŠ Bičevje, 3., 22., 29. maj in 12. junij 2018

Za konzorcijske partnerje Osnovne šole Bičevje Ljubljana smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 3., 22., 29. maja in 12. junija 2018.

Program na Osnovni šoli Bičevje Ljubljana.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.