Prijava na KATIS

OŠ Bičevje, 7. in 21. januar ter 4. in 25. februar 2020

Za konzorcijske partnerje Osnovne šole Bičevje smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 7. in 21. januarja ter 4. in 25. februarja 2020.

Program na OŠ Bičevje

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.