Prijava na KATIS

OŠ borcev za severno mejo Maribor, 24. in 25. avgust 2020

Za kolektiv OŠ borcev za severno mejo Maribor smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 24. in 25. avgusta 2020.

Program na OŠ borcev za severno mejo

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.