Prijava na KATIS

OŠ Borcev za severno mejo Maribor, 26. in 27. avgust 2019

Za kolektiv OŠ Borcev za severno mejo Maribor smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 26. in 27. avgusta 2019.

Program na OŠ Borcev za severno mejo Maribor

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.