Prijava na KATIS

OŠ Bršljin, 27. avgust in 28. oktober 2019

Vir: URSA

Za konzorcijske partnerje OŠ Bršljin Novo mesto smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 27. avgusta in 28. oktobra 2019.

Program na OŠ Bršljin Novo mesto

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.