Prijava na KATIS

OŠ Črnuče, 16. januar, 19. februar in 19. marec 2019

Za kolektiv Osnovne šole N. H. Maksa Pečarja Črnuče smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 16. januarja, 19. februarja in 19. marca 2019.

Program na OŠ Maksa Pečarja Črnuče

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.