Prijava na KATIS

OŠ Dante Alighieri Izola/Isola, 21. in 28. november, 12. december 2018, 23. januar 2019

Za kolektiv Osnovna šola/Scuola elementare Dante Alighieri Izola/Isola smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 21. in 28. novembra, 12. decembra 2018 ter 23. januarja 2019.

Program na OŠ Dante Alighieri Izola/Isola

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.