Prijava na KATIS

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 18. in 25. marec ter 1. in 22. april 2021

Za kolektiv OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert smo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 18. in 25. marca ter 1. in 22. aprila 2021.

Program na OŠ dr. Pavla Lunačka

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.