Prijava na KATIS

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 18. in 25. marec ter 1. in 22. april 2021

Za kolektiv OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 18. in 25. marca ter 1. in 22. aprila 2021.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program na OŠ dr. Pavla Lunačka

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.