Prijava na KATIS

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 9., 16., 23. in 30. januar 2020

Za kolektiv Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 9., 16., 23. in 30. januarja 2020.

Program na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.