Prijava na KATIS

OŠ dr. Slavka Gruma, 3., 4., 10. in 11. december 2019

Za kolektiv Osnovne šole dr. Slavka Gruma smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 3., 4., 10. in 11. decembra 2019.

Program na osnovni šoli dr. Slavka Gruma

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.