Prijava na KATIS

OŠ Draga Bajca Vipava, 9. januar ter 6., 12. in 27. februar 2020

Za kolektiv Osnovne šole Draga Bajca Vipava bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 9. januarja ter 6., 12. in 27. februarja 2020.

Program na OŠ Draga Bajca Vipava

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.