Prijava na KATIS

OŠ D. Benčiča-Brkina, Hrpelje, 23. november 2017, 11. in 23. januar, 6. februar 2018

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Dragomirja Benčiča-Brkina, Hrpelje smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 23. novembra 2017, 11. in 23. januarja ter 6. februarja 2018.

Program usposabljanja na OŠ Dragomirja Benčiča-Brkina, Hrpelje.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.