Prijava na KATIS

OŠ Duplek, 1., 8. in 14. oktober 2020 ter 10. in 23. februar 2021 - delna izvedba na daljavo

Za kolektiv OŠ Duplek smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 1., 8. in 14. oktobra 2020 ter 10. in 23. februarja 2021. 
10. in 23. februarja 2021 je usposabljanje potekalo na daljavo (preko aplikacije ZOOM).

Program na OŠ Duplek

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.