Prijava na KATIS

OŠ Duplek, 25. in 26. avgust 2020

Za kolektiv Osnovne šole Duplek smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 25. in 26. avgusta 2020.

Program na OŠ Duplek

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.