Prijava na KATIS

OŠ Franceta Prešerna Maribor, 11. in 12. oktober, 6. november 2019

Za kolektiv OŠ Franceta Prešerna Maribor bomo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 11. in 12. oktobra, 6. novembra 2019.

Program na OŠ Franceta Prešerna Maribor

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.