Prijava na KATIS

OŠ Franceta Prešerna Maribor, 11. in 12. oktober, 6. november 2019

Za konzorcijske partnerje OŠ Franceta Prešerna Maribor smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 11. in 12. oktobra ter 6. novembra 2019.

Program na OŠ Franceta Prešerna Maribor

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.