Prijava na KATIS

OŠ Hajdina, 26. februar, 15. in 22. marec 2018

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Hajdina smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 26. februarja 2017, 15. in 22. marca 2018.

Program usposabljanja na OŠ Hajdina

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.