Prijava na KATIS

OŠ Idrija, 7. in 21. oktober, 11. in 18. november 2019

Za kolektiv Osnovne šole Idrija smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 7. in 21. oktobra ter 11. in 18. novembra 2019.

Program na OŠ Idrija

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.