Prijava na KATIS

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, 27. in 28. avgust 2019

Za kolektiv Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal  27. in 28. avgusta 2019.

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.