Prijava na KATIS

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 13. in 14. februar, 6. in 7. marec 2019

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika bomo izvedli štiri seminarje, ki jih izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo:
"Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog"
"Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi"
"Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov"
"Izzivi sodobne družbe in šola".

Seminarji bodo potekali 13. in 14. februarja ter 6. in 7. marca 2019.

Program na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.