Prijava na KATIS

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 2. in 3. februar 2018

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 2. in 3. februarja 2018.

Program usposabljanja na OŠ I. Cankarja.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.