Prijava na KATIS

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 25. avgust, 23. in 30. september ter 6. oktober 2020

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika bomo sočasno izvedli štiri seminarje, ki jih izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo:

"Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov"
"Izzivi sodobne družbe in šola"
"Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog"
"Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi".

Seminarji bodo potekali  25. avgusta, 23. in 30. septembra ter 6. oktobra 2020.

Program na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta in Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.