Prijava na KATIS

OŠ Ivanjkovci, 28. oktober 2019 in 24. februar 2020

Za kolektiv Osnovne šole Ivanjkovci smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 28. oktobra 2019 in 24. februarja 2020.

Program na OŠ Ivanjkovci

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.