Prijava na KATIS

OŠ Jelšane, 27. maj ter 2., 9. in 16. junij 2020

Za kolektiv Osnovne šole Jelšane smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 27. maja ter 2., 9. in 16. junija 2020.

Program na OŠ Jelšane

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.