Prijava na KATIS

OŠ Juršinci, 21. januar, 4. in 11. februar ter 3. marec 2020

Za kolektiv Osnovne šole Juršinci smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 21. januarja, 4. in 11. februarja ter 3. marca 2020.

Program na OŠ Juršinci

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.