Prijava na KATIS

OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, 10., 12. in 17. januar 2019

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 10., 12. in 17. januarja 2019.

Program na OŠ K. Destovnika-Kajuha Šoštanj

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.