Prijava na KATIS

OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, 8., 10., 15. in 17. oktober 2019

Za kolektiv Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 8., 10., 15. in 17. oktobra 2019.

Program na OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.