Prijava na KATIS

OŠ Koper, 23. in 24. oktober, 25. november 2019 ter 12. maj 2021

Za kolektiv Osnovne šole Koper smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je bil delno izveden 23. in 24. oktobra ter 25. novembra 2019 v živo, preostali del seminarja pa je na daljavo (preko aplikacije Zoom) potekal 12. maja 2021.

Program na OŠ Koper.
 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.