Prijava na KATIS

OŠ Kuzma, 26. in 27. junij 2019

Za kolektiv Osnovne šole Kuzma smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 26. in 27. junija 2019.

Program na OŠ Kuzma

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.