Prijava na KATIS

OŠ Leskovec pri Krškem, 13., 20. in 27. maj ter 3. junij 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektiv OŠ Leskovec pri Krškem smo izvedli seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je na daljavo (preko aplikacije ZOOM) potekal 13., 20. in 27. maja ter 3. junija 2021.

Program na OŠ Leskovec pri Krškem

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.