Prijava na KATIS

OŠ Leskovec pri Krškem, 21. in 22. februar 2019

Za konzorcijske partnerje OŠ Leskovec pri Krškem smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 21. in 22. februarja 2019.

Program v Leskovcu pri Krškem

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.