Prijava na KATIS

OŠ Ljubo Šercer Kočevje, 29. in 30. oktober 2018

Za kolektiv Osnovno šolo Ljubo Šercer Kočevje smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 29. in 30. oktobra 2018.

Program na OŠ Ljubo Šercer Kočevje

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.