Prijava na KATIS

OŠ Ljudski vrt Ptuj, 11., 17., 24. in 31. maj 2018

Za učiteljski kolektiv OŠ Ljudski vrt Ptuj smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 11., 17., 24. in 31. maja 2018.

Program usposabljanja na OŠ Ljudski vrt Ptuj

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.