Prijava na KATIS

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, 3. in 4. julij 2019

Za konzorcijske partnerje OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 3. in 4. julija 2019.

Program na OŠ Milojke Štrukelj

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.