Prijava na KATIS

OŠ Mladika Ptuj, 22. marec, 31. maj - junij 2021 - delna izvedba na daljavo

Za kolektiv OŠ Mladika Ptuj bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal na daljavo (preko aplikacije ZOOM) 22. marca in 31. maja 2021, za preostali del v juniju 2021 pa še potekajo dogovori.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program na OŠ Mladika

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.