Prijava na KATIS

OŠ Odranci, 9. in 23. oktober, 20. in 27. november 2019

Za kolektiv Osnovne šole Odranci smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 9. in 23. oktobra ter 20. in 27. novembra 2019.

Program na OŠ Odranci

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.